Vaja: Vpiši besedo

Pri tej vaji srednje težkega tipa boste opravili poljubno število ponovitev naslednje naloge: na zaslonu se bo predvajala kretnja naključno izbrane besede iz tematskih sklopov, ki jih že poznate. Pod prikazom kretnje bo vnosno polje, s katerim lahko poiščete besedo v slovarju, ki je bila prikazana s kretnjo. Ko besedo najdete, jo izberete. Po opravljenem številu vseh ponovitev naloge bodo prikazani vaši rezultati opravljanja vaje.Prilagodite vajo svojemu predznanju

V spodnji tabeli označite tematske sklope besed, za katere želite, da bodo vključeni v vajo.


Tematski sklop besed Vključi (nič/vse)
Osebe
Delo
Opravila
Poklici
Vprašalnice
Osebni zaimki s pomožnikom
Čas
Mišljenje
Čustva, volja in občutki
Telo
Medicina in bolezni
Nega
Narava
Živali
Gibanje
Smer
Potovanje
Bivalni prostori in pohištvo
Oblačila
Hrana in pijača
Komunikacija
Izobraževanje
Družbena ureditev
Sodstvo
Vojna
Denar
Trgovina
Religija
Prosti čas
Šport
Števila
Količina, velikost in stopnja
Lastnost, vrsta in stanje
Države
Mesta
Položaj, lega
Abeceda
Neopredeljeno

Pripravljeni?

Pred začetkom še izberite število ponovitev naloge v vaji:

Težavnost: ■■■■■■■■■