Enoročna prstna abeceda

Enoročna prstna abeceda se lahko uporablja skupaj z znakovnim jezikom. Z njo lahko izrazimo črkovni zapis besede, ki se je z običajnimi kretnjami bodisi ne da izraziti ali pa kretnje ne poznamo.


  • Tematski sklop: Abeceda
  • Slika: Enoročna abeceda
  • Črkovanje besed